Contact

 

 

Het centraal secretariaat van de parochie Heilig Kruis is bereikbaar
op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur

De BEREIKBAARHEIDSDIENST voor UITVAART en ZIEKENZALVING kunt u bereiken via tel. 06-539 64 140

Kerkstraat 8 8102 EA Raalte
06 - 466 38 669

Rabobank: NL71RABO01304.48.354

Voor LOKALE aangelegenheden,
zoals het opgeven van MISINTENTIES en vragen over de LEDENADMINISTRATIE
neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap
Voor contactgegevens zie tabblad Locaties