Geloofsgemeenschap Heeten

Meevieren via de webcam.

Zondag 23 juni 9.00 uur Woord-Communieviering:  klik hier

Gebieden van de coördinatoren parochie breed vindt u via deze link

CONTACT

Voor alle vragen over de locatie Heeten kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met het secretariaat.
Tel. 0572-381233 e-mail: secretariaat: secretariaat@parochieheeten.nl
De openingstijden van het secretariaat zijn:
Maandag         9:30 u. tot 11:00 u.
Woensdag       9:30 u. tot 11:00 u.

BANKREKENINGNUMMER:
Voor overboekingen van bedragen naar de Locatie Heeten gebruikt u het volgende bankrekening nummer: NL15RABO 01202.02.573 t.n.v. Locatie Heeten

ORGANISATIE

Het Locatieoverleg regelt de dagelijkse gang van zaken en heeft contact met alle werkgoepen, koren, kosters, vrijwilligers en iedereen die actief is in de locatie. Vanuit dit Locatieoverleg zijn er drie coördinatoren aangewezen voor de behartiging van Pastoraat, Budget/Financiën en Administratie, Gebouw en inventarisatie

In Heeten bestaat het Locatieoverleg uit de volgende personen:

VOORZITSTER:

Agnes Kemper
Het Wormer 15, 8111 BK Heeten
Tel. 0572-382166
e-mail: agneskemper@hotmail.com

COÖRDINATOR BUDGET/FINANCIËN EN ADMINISTRATIE:

Francine de Vries
Heraver 15, 8111 BW Heeten
Tel. 0572-785206
e-mail: fr.devries@telfort.nl

COÖRDINATOR PASTRORAAT: 

Roosmarie Salden
Nedersege 1, 8111 BP Heeten
Tel. 0572-382029
e-mail: roba.salden@kpnplanet.nl

COÖRDINATOR GEBOUWEN EN INVENTARIS:

Bart Salden
Nedersege 1, 8111 BP Heeten
Tel. 0572-382029
Mob. 0642299074
e-mail: roba.salden@kpnplanet.nl

LID/PLANNING:

Angela Nijenkamp
Zonnebergerdijk 9, 8111 ND Heeten
Tel. 0572-382399
e-mail: angelanijenkamp@hotmail.com

Pastoraat

De taken van de coördinator Pastoraat hebben betrekking op de gebieden Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Liturgie. De coördinator onderhoudt het contact met de basisschool en is aanspreekpunt voor oecumene en alle overige pastorale aangelegenheden. De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Pastoraat (PWP).

Catechese

De taken van de coördinator hebben betrekking op het gebied Catechese. Dat zijn met name de werkgroepen die betrekking hebben op de sacramenten. Zij zullen op eigen initiatief en/of op verzoek bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn.

Onder Catechese vallen de volgende werkgroepen:
Doopvieringen
Eerste Heilige Communie
Huwelijk
Vormsel
De voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen vinden in parochieel verband plaats.

Om aandacht en hulp te kunnen geven onderhouden wij contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO, de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie Heilig Kruis.

Diaconie

Onder Diaconie vallen de volgende werkgroepen:
In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan een rechtvaardige wereld, waar mensen naar elkaar omzien en waarin ieder mens tot zijn recht komt.
De DIACONIE kent de volgende werkgroepen:

BROEDERMEESTER KEVELAER

Jan Mulder
Tel. 0572-381422
e-mail: jan@mulder.com

PAROCHIEELE CARITAS

Gerard Daggenvoorde
Tel. 0572-382673
e-mail: gdaggenvoorde@hotmail.com

DE ZONNEBLOEM

Tonny Blanke
Tel. 0572-381817
e-mail: Zonnebloem-heeten@hotmail.com

K.B.O. Katholieke Bond voor Ouderen

René Spitzen
Tel. +31 62297284

Gemeenschapsopbouw

De locatie Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn. Dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers in vele werkgroepen kan de kerk een plek van betekenis zijn in Heeten.

Kerkversiering:

Agnes Kemper
Tel. 0572-382166
e-mail: agneskemper@hotmail.com

Kerkschoonmaak:

Betsie Nijmeijer
Tel. 0683552924
e-mail: betsienijmeijer@gmail.com

Kerkradio:

Herman Zennipman
Tel. 0572-381457
e-mail: h.zennipman@gmail.com

Webmaster – beheerder website:

Albert Rekveld
Tel. 0572-382507
Mob. 0616952439
e-mail: albert.rekveld@gmail.com

Liturgie

In Heeten is er een grote verscheidenheid aan vieringen. Samen met alle vrijwilligers doen we ons best om het samenkomen in de kerk het centrale punt van onze geloofsgemeenschap hier in Heeten te laten zijn.

Door het beperkte aantal beschikbare priesters, is het niet mogelijk om ieder weekend een Heilige Mis in onze kerk in Heeten te vieren. Door een verscheidenheid aan alternatieven is het toch mogelijk om regelmatig in de weekenden een viering in Heeten bij te wonen.

In het eucharistisch centrum van de parochie Heilig Kruis kunt u in ieder geval elk weekend teerecht voor een Heilige Mis.

Een overzicht van de weekend vieringen:

 • Eucharistievieringen met een priester als voorganger
 • Gebedsviering met leden van de werkgroep gebedsdiensten als voorganger
 • Woord- en communie-viering: met een pastoraal werker als voorganger en met het uitreiken van de in een Eucharistieviering geconsacreerde hostie.

Daarnaast zijn er nog speciale vieringen die op de

 • Oecumenische viering: Deze worden veelal samengesteld i.s.m. de Raad van Kerken.
 • Boetevieringen voor Pasen en Kerstmis
 • Kruisweg op Goede Vrijdag
 • Stöppelhaeneviering / Oogstdankviering
 • Gezinsvieringen voor gezinnen met jonge kinderen
 • Kindje wiegen op eerste kerstdag
 • Avondwakes
 • Uitvaarten
 • Doopvieringen

Een overzicht van de actuele vieringen wordt gepubliceerd op de website van het Heilig Kruis.

PLANNING en ROOSTERS:

Angela Nijenkamp
Tel. 0572-382399
e-mail: angelanijenkamp@hotmail.com

KOSTER:

Tonnie Nijmeijer
Meiberg 29, 8111 CC Heeten
Tel. 0619021220
e-mail: Tonnienijmeijer@gmail.com

MISDIENAARS:

 • contactpersonen: bovenstaande koster

LECTOREN EN LECTRICES:

Angela Nijenkamp
Tel. 0572-382399
e-mail: angelanijenkamp@hotmail.com

COLLECTANTEN:

Herman Hollegien
Tel. 0572-382195
herman@hollegien.nl

KOREN:

Parochiekoor:

Jan Soesman
Tel. 0630987742
e-mail: jgsoesman@hotmail.com

Kinderkoor Sunshine:

Iris Nijboer
Tel. 0629848133
e-mail: irisnijboer1@hotmail.com
sunshineheeten@hotmail.com

WERGROEP AVONDWAKE:

Angela Nijenkamp
Tel. 0572-382399
e-mail: angelanijenkamp@hotmail.com

WERKGROEP GEBEDS- EN GEZINSVIERING:

Elly Kouwert
Tel. 0572-381924
h.kouwert@ziezo.biz

Financiën/administratie

De taken van de Coördinator Financiën/Administratie hebben betrekking op Kerkbalans, ledenadministratie, archivering, lokaal secretariaat, kasstromen, parochieblad, administratieve organisatie en interne controle AO/IC.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA).

Onder Financiën/Administratie vallen de volgende werkgroepen:

Collectanten
Kerkbalans
Secretariaat

Gebouwen en inventarissen

De taken van de Coördinator Gebouwen en inventarissen hebben betrekking op het dagelijks- en meer-jaren onderhoud van gebouwen en inventarissen, openstelling gebouwen, schoonhouden van de gebouwen, initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, inventarissen.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Gebouwen en Inventarissen (PWG).

Onder hem/haar vallen de volgende werkgroepen:

Kerkschoonmaak
Kerktelefoon
Kerkversiering
Technische Commissie