Spiritualiteitscafé

Spiritualiteit achter gesloten deuren

Net als in de samenleving bestaan in de gevangenis verschillende geloofsrichtingen naast elkaar. Het is een wettelijk recht om tijdens detentie het eigen geloof vrij te beleven. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat doen geestelijk verzorgers en hoe is dit van waarde voor de gedetineerden?

We vergeten weleens dat daar mensen zitten zoals wij, met een verleden, een heden en een toekomst. Maar er is één verschil: deze mensen hebben een delict gepleegd, waarmee zij voor zichzelf in het reine moeten zien te komen. Aspecten als oordeel en vooroordeel, maar ook tolerantie vanuit de maatschappij spelen hierin een rol. Ook al hebben mensen een delict gepleegd, zij blijven mensen en kunnen veranderen. Krijgen zij een nieuwe kans wanneer zij hun straf hebben uitgezeten? Als we denken aan Jezus en hoe Hij met mensen omging, dan kunnen we veel van Hem leren. Jezus confronteert, maar oordeelt niet. Wat doen wij?