Dagelijkse gebeden

Hieronder vindt u de dagelijkse lezingen en gebeden (van vandaag).

Uit de profeet Ezechiël 17,22-24.

Dit zegt God, de Heer: 'Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken,
een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg.
Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen
en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden.
In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.
En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de Heer, het ben die een hoge boom velt
en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren
en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 5,6-10.

Broeders en zusters, daarom houden wij altijd goede moed.
Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam, ver zijn van de Heer.
Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.
Maar wij houden moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen
om onze intrek te nemen bij de Heer.
Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis hetzij in den vreemde, Hem te behagen.
Want allen moeten wij voor Christus» rechter­stoel ver­schijnen,
opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Psalmen 92(91),2-3.13-14.15-16.

Het is goed de Heer te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,

De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Ze staan geplant in het huis van de Heer,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.

Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
Zo getuigen zij dat de Heer recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 4,26-34.

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait;
hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.
Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar.
Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.'
En verder: 'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstel­len?
Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;
maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.'
In vele dergelijke gelijkenis­sen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org