Geloofsgemeenschap Nieuw Heeten-Holten

Inhoudsopgave

Contact

Het secretariaat van de locatie is gevestigd in het parochiecentrum,
Scholtensstraat 1, 8112 AA Nieuw Heeten, tel: 0572-321213, e-mail: st.josephpar@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat:(behoudens vakanties) donderdags om de week van 10.00 -12.00 uur.  Hier kunt u terecht voor al uw vragen aangaande de geloofsgemeenschap en parochie Heilig Kruis.

Organisatie

Het parochiebestuur van de parochie H. Kruis heeft in december 2018 besloten om in 2019 in de locaties over te gaan tot de instelling van drie coördinatoren/aanspreekpunten per locatie. Deze drie coördinatoren vormen de kern van het locatie-overleg dat in plaats komt van huidige locatieraad en pastoraatgroep. Naast deze drie coördinatoren kan een vierde persoon worden toegevoegd als voorzitter (dit mag ook één van de drie zijn). De huidige leden van pastoraatgroep en locatieraad kunnen ook deel gaan uitmaken van het locatie-overleg. De drie coördinatoren behartigen respectievelijk pastoraat, gebouwen en budget/administratie.

Op het niveau van de parochie met haar zeven locaties ontstaan er daarmee ook drie groepen:

  1. Parochiële werkgroep pastoraat (PWP): alle coördinatoren pastoraat samen met één of twee leden van het pastoraal team,
  2. Parochiële werkgroep budget (financiën) en administratie (PWBA): alle coördinatoren budget/administratie met de penningmeester en secretaris van het parochiebestuur en ….
  3. Parochiële werkgroep gebouwen (PWG): de coördinatoren gebouwen met portefeuillehouder vastgoed van het parochiebestuur.
Informatie over de gebieden van de coördinatoren parochie breed vindt u via deze link.

Locatieoverleg: St. Joseph, Nieuw Heeten – Holten

Pastoraat

Marietta Hegeman (Nieuw Heeten)
Ambachtstraat 36              8112 AJ Nieuw Heeten
06 42 73 51 09    m.j.g.hegeman@gmail.com

Gerard Damink (Holten)

Gebouwen

Ton Bessembinder
Het Wever 9                      8112 AP Nieuw Heeten
06 24 45 93 20   pf 321542  t.bessembinder@home.nl

Financiën / Administratie

Martin Hunneman
Holterweg 81                     8112 AE Nieuw Heeten
0572-320987     mhmhunneman@hotmail.com

Bovengenoemde personen vormen samen met de bestaande leden Betsie Vree Egberts, Ineke Herder en Leo Havekes het locatieoverleg.