Geloofsgemeenschap Luttenberg

Inhoudsopgave

Informatie over de gebieden van de coördinatoren parochie breed vindt u via deze link.

CONTACT

Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Luttenberg is gevestigd in het parochiesecretariaat,
Butzelaarstraat 24, 8105 AR Luttenberg tel: 0572- 301201 open iedere maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
email: rkkerkluttenberg@outlook.com
Voor misintenties, huwelijken, jubilea, uitvaarten en giften: NL12RABO 013 0493 163

Voor actie ‘kerkbalans” en kerkbijdragen: NL47RABO 0130 493 406  

Wekelijks wordt allerlei informatie uit de locatie met betrekking tot vieringen, activiteiten etc.  gepubliceerd in de Alleman.

ORGANISATIE

Locatieoverleg

VOORZITTER:

Marcel Veldkamp van Maurickstraat 2 8105 AT Luttenberg e-mail: marcelveldkamp@studiexs.nl

COÖRDINATOR BUDGET/FINANCIËN EN ADMINISTRATIE:

Henri Kleine Toereers Hellendoornseweg 61b 8105 ST Luttenberg e-mail: hkleinetoereers@hotmail.com

COÖRDINATOR PASTORAAT:

Joop Huisman Butzelaarstraat 17 8105 AP Luttenberg e-mail: mjthahuisman@gmail.com

COÖRDINATOR GEBOUWEN EN INVENTARIS:

Ben Olde Bijvank Schotweg 8 8105 SP Luttenberg aa.oldebijvank@gmail.com

LEDEN:

Ferdinand Oldemaat notulist zorgengenot@hotmail.com

Leny klein Koerkamp-van Aert  kerkbalans: lenykl.k@gmail.com

Voor informatie rond vieringen zijn de leden van de voormalige pastoraatsgroep te bereiken.

Dit zijn:

Bernadet Logtenberg bamdijkman1958@hotmail.com

Annie Hauptmeijer ahauptmeijer@hotmail.com

Dini Veldman diniveldman4@gmail.com

Pastoraat

De taken van de coördinator Pastoraat hebben betrekking op de gebieden Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Liturgie. De coördinator onderhoudt het contact met de basisschool en is aanspreekpunt voor oecumene en alle overige pastorale aangelegenheden. De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Pastoraat (PWP).

Catechese

Onder Catechese vallen de volgende werkgroepen:
Doopvieringen
Eerste Heilige Communie
Huwelijk
Vormsel
De voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen vinden in parochieel verband plaats.

Om aandacht en hulp te kunnen geven onderhouden wij contact met verschillende organisaties zoals de gemeentelijke WMO, de Zonnebloem, Steunpunt Minima, en de MOV van de parochie Heilig Kruis.

Diaconie

Onder Diaconie vallen de volgende werkgroepen:

Jarigen (85 jaar en ouder)
Ziekenbezoek.
Parochie breed zijn er nog de werkgroepen die de bedevaarten naar de diverse bedevaartsoorden (zoals Lourdes en Kevelaer) regelen.

Gemeenschapsopbouw

Heel belangrijk is een goede communicatie met vrijwilligers en de leden van onze geloofsgemeenschap. Helaas is er nog geen gezamenlijk parochieblad van de parochie Heilig Kruis maar u kunt veel informatie vinden op de website parochieheiligkruis.nl.

Liturgie

Het woord ‘liturgie’ komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Door het tekort aan priester-voorgangers krijgen andere vormen van liturgie dan de eucharistie meer kans. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen, waardoor meer mensen vieringen zullen vinden die hen aanspreken.

Het is belangrijk om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, misdienaars en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

Contactpersoon is: Bernadet Logtenberg  0572-301816 mailadres: bamdijkman1958@hotmail.com

Heeft U, familie of vereniging een jubileum en zou U dit ook graag kerkelijk in een weekend willen vieren, neem dan contact op met :
Anton Alferink tel:0572-301987 mail: antonalferink@hotmail.com

Onder Liturgie vallen de volgende werkgroepen:

Acolieten
Avondwake
Bloemengroep
Diversen
Dopen (klik hier voor meer informatie)
Gebedsdiensten
Gezinsvieringen
Kerkversiering
Kindje wiegen
Koren, te weten Herenkoor en ‘Vespertied’
Kosters
Lectoren
Misdienaars

Financien/administratie

De taken van de Coördinator Financiën/Administratie hebben betrekking op Kerkbalans, ledenadministratie, archivering, lokaal secretariaat, kasstromen, parochieblad, administratieve organisatie en interne controle AO/IC.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA).

Onder Financiën/Administratie vallen de volgende werkgroepen:

Collectanten
Kerkbalans
Secretariaat

Gebouwen en inventarissen

De taken van de Coördinator Gebouwen en inventarissen hebben betrekking op het dagelijks- en meer jaren onderhoud van gebouwen en inventarissen, openstelling gebouwen, schoonhouden van de gebouwen, initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, inventarissen.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Gebouwen en Inventarissen (PWG).

Onder hem/haar vallen de volgende werkgroepen:

Grafdelver
Kerkhofgroep
Kerkschoonmaak
Kerktelefoon
Kerkversiering
Technische Commissie