Diaconie

“Als de kerk niet dient, dient zij tot niets”

Diaconie is de christelijke dienst van zorg en gerechtigheid ten behoeve van mensen in nood. Dit dienstwerk is geënt op het levensvoorbeeld van Jezus Christus, die in woord en daad mensen in nood nabij was.
Op allerlei manieren proberen we in onze parochie vorm te geven aan dit dienstwerk. Denk bijvoorbeeld aan bezoekwerk aan zieken en rouwenden  of aan  materiële hulpverlening door de Parochiële Caritas of aan Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk door parochiële MOVgroepen. En daar waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere instanties en organisaties om maatschappelijke problemen op te sporen en op te lossen.

Informatie over de Parochiële Caritas vindt u hier.

Activiteiten op het gebied van diaconie vindt u hier.