Bestuur

Samenstelling bestuur van de parochie Heilig Kruis:

Dhr. Ronald Cornelissen, pastoor (voorzitter), e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl 

Dhr. Ton Strien (vicevoorzitter), e-mail: vicevoorzitter@parochieheiligkruis.nl 

Mw. Betsie Wanders-Koerhuis (secretaris), e-mail: bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl

Dhr. Geert Hannink (penningmeester), e-mail: penningmeester@parochieheiligkruis.nl

Dhr. Gerrold Hulsman (vastgoedzaken), e-mail: vastgoed@parochieheiligkruis.nl

Mw. Mariëlle van der Vegt (communicatie en opbouw parochiekerk), email: pastoraatraalte@parochieheiligkruis.nl 

Dhr. Marc Brinkhuis, diaken (assessor vanuit pastoraal team), e-mail: mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl