Bestuur

Samenstelling bestuur van de parochie Heilig Kruis:

Dhr. Ronald Cornelissen, pastoor (voorzitter), e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl
Mw. Betsie Wanders-Koerhuis (secretaris), e-mail: bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl
Dhr. Mark Holterman (penningmeester), e-mail: penningmeester@parochieheiligkruis.nl
Dhr. Gerrold Hulsman (vastgoedzaken), e-mail: vastgoed@parochieheiligkruis.nl
Dhr. Marc Brinkhuis, diaken (assessor vanuit pastoraal team), e-mail: mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Dhr. Fabian Kappert (stagiair), e-mail: fabian.kappert73@gmail.com