Contact

De BEREIKBAARHEIDSDIENST voor UITVAART en ZIEKENZALVING kunt u bereiken via tel. 06-539 64 140

Centraal secretariaat parochie Heilig Kruis

Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte
T 06 – 466 38 669
email: secretariaat@parochieheiligkruis.nl
Rabobank: NL71RABO01304.48.354

Het centraal secretariaat van de parochie Heilig Kruis is bereikbaar op maandag van 09.30 u.-17.00 u. en woensdag en donderdag van 9.30 u. tot 11.30 u.

Bezoek pastor

Als u een gesprek wilt rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, dan kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het parochiesecretariaat van de eigen geloofsgemeenschap of aan het centraal parochiesecretariaat van parochie H. Kruis (tel. 06 – 466 38 669). Zij zorgen er dan voor dat een van de pastores contact met u zal opnemen. Als u een voorkeur heeft voor een pastor dan kunt u dit doorgeven.

Belangrijk: het noodnummer 06-53964140 is niet bedoeld voor pastoraal bezoek!

Klik hier voor: Contactgegevens van het bestuur

Klik hier voor: Contactgegevens van het pastorale team

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals het opgeven van MISINTENTIES en vragen over de LEDENADMINISTRATIE  neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap. Voor Contactgegevens zie hieronder.

CONTACT gegevens AFZONDERLIJKE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Geloofsgemeenschap Broekland

Van Dongenstraat 10, 8107 AG Broekland
0570-531566 / 531308
email: marcellinus@parochieheiligkruis.nl
Het secretariaat is geopend op maandagmorgen van 10.00-11.00 uur.

Geloofsgemeenschap Luttenberg

Butzelaarstraat 24, 8105 AR Luttenberg
T 0572- 301201
email: rkkerkluttenberg@outlook.com
Het secretariaat is geopend op dinsdagmorgen 9.00 -11.30 uur.
NL12RABO 013 0493 163 Voor misintenties, huwelijken, jubilea, uitvaarten en giften

NL47RABO 0130 493 406 Voor actie ‘kerkbalans” en kerkbijdragen 

Geloofsgemeenschap Haarle

Kerkweg 1, 7448 AC Haarle
T 0548 595206
email:haarle@parochieheiligkruis.nl
Het secretariaat is geopend op maandag van 9.00 tot 12.00 uur.

Geloofsgemeenschap Heeten

Koopmansstraat 4, 8111 AP Heeten
T 0572-381233
e-mail: secretariaat@parochieheeten.nl

Het secretariaat is geopend op maandag en woensdag van 9.30 – 11.00 uur.

Geloofsgemeenschap Mariënheem

Nijverdalseweg 34, 8106 AD Mariënheem
0572 – 36 14 86
Email: secretariaatmarienheem@gmail.com

Het secretariaat is geopend op maandag van 9.30-11.30 uur en donderdag van 9.30-10.30 uur (1 x per 2 weken in de week dat de Mik uitkomt).

Geloofsgemeenschap Nieuw Heeten/Holten

Scholtensstraat 1, 8112 AA Nieuw Heeten
T 0572-321213
email: st.josephpar@hetnet.nl

Het secretariaat is geopend (behoudens vakanties) op donderdag van 09.30-12.00 uur

Geloofsgemeenschap Raalte

Kerkstraat 8 4, 8102 EA Raalte
0572 – 35 13 66
e-mail: kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl

Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur