Geloofsgemeenschap Mariënheem

Inhoudsopgave

Informatie over de gebieden van de coördinatoren parochie breed vindt u via deze link.

CONTACT

Het secretariaat van de locatie is gevestigd in het parochiecentrum,
Nijverdalseweg 34, 8106 AD Mariënheem tel: 0572-361486

Open in de week dat de MIK uitkomt (1 x 2 weken) op:
maandagmorgen 09.30 -11.30 uur en donderdagmorgen  09.30 – 10.30 uur email: secretariaatmarienheem@gmail.com
Bank rekeningnummer:  NL07 RABO 0142 9 046 94 ten name van Parochie Heilig Kruis, locatie Mariënheem.

Wekelijks wordt allerlei informatie uit de locatie met betrekking tot vieringen, activiteiten etc.  gepubliceerd in de MIK  (Mariënheem Informatie Krant)  door op onderstaande link te klikken kunt de inhoud van de MIK inzien.

Klik HIER voor het openen van de website Mariënheem online.

ORGANISATIE

Locatieoverleg

Het locatieoverleg  bestaat uit 7 personen waarvan 3 coördinatoren die  voor het parochiebestuur de aanspreekpunten in de locatie Mariënheem zijn op de doelgebieden, pastoraat, gebouwen en secretariaat en financiën.  De voornaamste taak van het locatieoverleg is het regelen van de dagelijkse gang van zaken en het onderhouden van contact met alle werkgroepen, koren, kosters, vrijwilligers en iedereen die actief is in de locatie. Het locatieoverleg werkt daarin nauw samen met de 3 coördinatoren die eerste aanspreekpunt zijn op de 3 doelgebieden voor zowel de parochianen als het overkoepelende parochiebestuur.

Het locatieoverleg is hét gezicht van de geloofsgemeenschap.  Daarnaast is het locatieoverleg  de groep waar alle zorgen en vragen die er leven in de geloofsgemeenschap neergelegd kunnen worden.

Ook heeft het locatieoverleg als belangrijke taak er voor te zorgen dat het leven – vandaag en in de toekomst – gelovig geleefd kan worden. Ze helpt de pastores en parochiebestuur om op de hoogte te blijven van wat er leeft en nodig is in Mariënheem. Samen met de vrijwilligers, parochiebestuur en het pastoraal team zoekt zij naar wegen om nieuwe initiatieven te ontplooien, passende bij deze tijd en samenleving en bij verschillende leeftijdsgroepen. Zij wil vooral voor  iedereen een luisterend oor zijn.

Beleidsplan
Als 1 van de voornaamste eerste taken van de pastoraatsgroep is gekeken naar de doelen van de pastoraatsgroep en de invulling van de taakvelden en het uitstippelen van de weg voor de komende jaren.

In een speciaal opgezet programma is in samenspraak met de mensen uit de geloofsgemeenschap geanalyseerd hoe de gestelde doelen waar te gaan maken.
Een en ander is vastgelegd in een Beleidsplan en er wordt gewerkt aan een beeld voor de toekomst.

Klik HIER voor het openen van dit beleidsplan.

Functie verdeling binnen het locatieoverleg

voorzitter:
Marion Kogelman, Linderteseweg 56,  8106 PB Mariënheem
tel.: 0572-365448 / 06-18291938
e-mail: mkogelmanbloo@gmail.com

Pastoraat

Coördinator:
Jos Alferink,  de Essenbree 27, 8106 AS Mariënheem
tel.: 0572-354808 / 06-11431715
e-mail: alferinkjos@gmail.com

De taken van de coördinator Pastoraat liggen op het terrein van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.

 • Werkgroep Liturgie
 • Collectanten
 • buurtvertegenwoordigers
 • Dirigenten/organisten
 • Koster

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Pastoraat (PWP).

Financiën/administratie

Coördinator:
Lidy Holtmaat, Nijverdalseweg 52, 8106 AD Mariënheem
Tel.: 0572-352490 / 06-25054712
e-mail: lidy.holtmaat@gmail.com

De taken van de Coördinator Financiën/Administratie hebben betrekking op Kerkbalans, ledenadministratie, archivering, lokaal secretariaat, kasstromen, parochieblad, administratieve organisatie en interne controle AO/IC.

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA).
Onder Financiën/Administratie vallen de volgende werkgroepen:

 • Collectanten
 • Kerkbalans
 • Secretariaat

De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA).

Gebouwen en inventarissen

Coördinator:
August Holtmaat, de Heemen 6, 8106 AL Mariënheem
tel.: 0572-351480 / 06-40355006
e-mail: august.holtmaat80@gmail.com

De taken van de Coördinator Gebouwen en inventarissen hebben betrekking op het dagelijks- en meer jaren onderhoud van gebouwen en inventarissen, openstelling gebouwen, schoonhouden van de gebouwen, initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, inventarissen.

Onder hem/haar vallen de volgende werkgroepen en personen:

 • Onderhoud gebouwen, inventaris e.d.
 • Onderhoud tuinen.
 • Beheer/onderhoud kerkhof
 • Versiering kerk
 • Kerkschoonmaak
 • Grafdelver
 • Kerktelefoon

De coördinator gebouwen  is lid van de Parochiële Werkgroep Gebouwen (PWG).

lid / notulist

Truus Pronk, de Hagebelt 6, 8106 BD Mariënheem
Tel.; 0572-358541
e-mail: truus.pronk@telfort.nl

overige leden:

Ria Holterman, Raamsweg 26, 8106 RK Mariënheem
José Blankenvoort, Hellendoornseweg 72, 8106 PL Mariënheem
Jan Koenjer, de Essenbree 86, 8106 AT Mariënheem