Begraafplaatsen parochie Heilig Kruis

Aangezien het beheer van de begraafplaatsen een vrij specifieke taak is en slechts zijdelings met het besturen en beheren van een parochie te maken heeft, is besloten het beheer van de begraafplaatsen onder te brengen in een aparte instelling. De officiële naam waaronder de instelling door de bisschop is goedgekeurd luidt:

Kerkelijke Instelling voor R.-K. Begraafplaatsen Parochie Heilig Kruis.

Het bestuur van de kerkelijke instelling bestaat uit de volgende personen:  (per 1/9/2021)

Locatie Naam rol
H.Marcelllinus, Broekland Christien Koopman – Holleboom lid
Persoonlijke titel Gerard Albers penningmeester
H.Sebastianus, Haarle Annie Jansen Holleboom – Fikken lid
OLV Onbevlekt Ontvangen,Heeten Harry Vulink lid
H.Cornelius , Luttenberg Jan Jonkman lid
OLV Hemelopneming, Mariënheem Chris Heetkamp secretaris
St. Joseph, Nieuw Heeten Theo Vree Egberts lid
H. Kruisverheffing, Raalte Henry Hoogewind lid

De begraafplaatsen dienen goed beheerd te worden. Dit betekent o.a. dat ze in het bezit moeten zijn van door de bisschop goedgekeurde statuten, een goede administratie moeten hebben, in hun eigen exploitatie kunnen voorzien en er goed uitzien.

De begraafplaatsen binnen de nieuwe parochie hebben elk een eigen verleden. Denk daarbij aan inrichting: familie- of enkele graven, ruim van opzet of compact, eigen keus grafmonumenten of universeel.

Naast onderlinge samenwerking wil het bestuur deze diversiteit continueren. Omdat per begraafplaats de kosten voor onderhoud, beheer en investering (aanlegkosten) verschillen, zullen ook de tarieven per begraafplaats kunnen verschillen.   Uitgangspunt is en blijft: tarieven dienen per begraafplaats kostendekkend te zijn. De gekozen formule zorgt dat de inbreng van werkzaamheden door vrijwilligers ten goede komt aan de eigen exploitatie.  Door de splitsing bestuur parochie en bestuur begraafplaats krijgt u twee nota’s: ten eerste van de eigen locatieraad een nota voor de kerkelijke diensten (kosten avondwake/uitvaartviering) en daarnaast een nota van de begraafplaats voor grafrechten, delven graf en algemeen onderhoud begraafplaats).

Locatie specifieke begraafplaats informatie kunt u vinden bij de betreffende locatie

Hieronder vindt u de links naar de algemene informatie van de Kerkelijke Instelling voor R.-K. Begraafplaatsen Parochie Heilig Kruis