ANBI gegevens parochie

ANBI-nummer (RSIN) van de parochie: 822745367

ANBI status

De r.k. parochie H. Kruis te Raalte is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een onderdeel van het Aartsbisdom Utrecht.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie H. Kruis te Raalte.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting met betrekking tot informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochie H. Kruis vindt u deze informatie hier.