De Parochie

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties" 

 

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140

 

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIE VIERINGEN

Op 19 oktober 1996 werd Ronald Cornelissen door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Dit heugelijke feit wil de jubilaris graag met u vieren.

U bent van harte welkom op 23 oktober 2021 om 17.00 uur in de basiliek H. Kruisverheffing in RaalteU hoeft voor deze viering niet te reserveren. Feliciteren kan na afloop in de kerk.

Aansluitend is er een gezellig samenzijn in de pastorie.

Pastoor Cornelissen wil als jubileumcadeau graag een gave voor projecten van de Ridderorde van het H. Graf waarbij hij persoonlijk betrokken is. Zij zetten zich in voor de Palestijnse Christenen in het  H. Land die het erg zwaar hebben. Er komen bussen achter in de kerk. U kunt ook een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL36 ABNA 08 13 82 84 57 t.n.v.  R.K. Aartsbisdom Utrecht o.v.v. jubileumcadeau Cornelissen.

 

Update Corona maatregelen

Beste mensen,

Vandaag  (22-09-2021) ontvingen wij van het bisdom bericht over versoepelingen van de corona-maatregelen. De anderhalve meter is niet meer verplicht indien er goed geventileerd kan worden. Rekening houden met elkaar (enige afstand) blijft wel geboden.

Samenzang is vanaf komend weekend weer toegestaan. Voor koorzang blijft de 1,5 meter wél gelden. Het maximum van 12 vervalt als dat op 1,5 meter afstand te realiseren valt.Vooralsnog blijven vieringen waarin geen priester, diaken of pastoraal werker voorgaat, een gebedsviering. Hierover moet het bisdom nog een besluit nemen. Nadere informatie volgt daarover binnen enkele weken.
We zijn blij dat we in onze kerken weer een heel eind terug zijn 'naar normaal'.

Bekijkt u de verdere maatregelen goed in de onderstaande link. En laten we verstandig en voorzichtig blijven.

Lees het hele bericht over alle aangekondigde versoepelingen hier:
https://www.aartsbisdom.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/

 

Vriendelijke groet namens het pastoraal team, 

Diaken Marc Brinkhuis