De Parochie

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties" 

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140

Binnenkort staat er een verplicht onderhoud van onze provider gepland. Daardoor zal de website tijdelijk onbereikbaar zijn.
De migratie zal plaatsvinden op maandag 26 oktober om 08:00 uur en zal ongeveer 4 uur duren.

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIE VIERINGEN

reserveringssysteem voor vieringen

Vanaf 1 oktober moet er weer weer gereserveerd worden voor de vieringen van parochie H. Kruis

KILK OP DEZE LINK. om te reserveren.

Procedure met ingang van 10 oktober 2020
Zaterdag 10 oktober heeft de Bisdomsstaf beslist om met onmiddellijke ingang het aantal kerkgangers per viering te beperken tot 30 mensen. Voorgangers, assistenten en koorleden worden hierin niet meegeteld.
Reserveren voor de viering wordt hierdoor verplicht. Dit kan eenvoudig via de parochiewebsite www.parochieheiligkruis.nl.
Ook geeft de Bisdomstaf het dringende advies om mondkapjes te dragen als u naar de kerk komt. Wanneer u op uw zitplaats zit, en tijdens de communiegang mag het mondkapje af.

• Voor de weekendvieringen is reserveren weer noodzakelijk
• Mensen melden zich bij de deur van de kerk
• Er wordt bij de deur een gezondheidscheck gedaan
• Het aantal mensen wordt geteld (vol = vol)
• Tijdens de vieringen wordt goed geventileerd en na afloop van de viering wordt gelucht