De Parochie

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties" 

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140

Stopzetten van het reserveringssysteem voor vieringen
Recent hebben de bisschoppen de richtlijnen rond reserveren bijgesteld. 
Omdat in geen van onze kerken meer dan 100 personen terecht kunnen binnen de anderhalve meter richtlijn, is in overleg met het bestuur besloten voorlopig het reserveren van vieringen stop te zetten.

Nieuwe procedure, met ingang van maandag 27 juli 2020

  • Reserveren vooraf niet meer nodig
  • Mensen melden zich bij de deur van de kerk. 
  • Er worden GEEN namen of contactgegevens geregistreerd. 
  • Er wordt bij de deur wél een gezondheidscheck gedaan en het aantal mensen wordt geteld. Vol=vol. 
  • ALLE beschikbare ramen en raampjes en ALLE beschikbare deuren moeten open, ook eventuele grote toegangsdeuren !

 

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIE VIERINGEN