De Parochie

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties" 

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140

Vanuit de parochie is er van tijd tot tijd een NIEUWSBRIEF over de genomen maatregelen i.v.m. de Corona virus uitbraak.

KLIK HIER VOOR DE NIEUWSBRIEF

Nu er voorlopig geen vieringen zijn is er een mogelijkheid om live-video opnamen te zien van eucharistie vieringen.

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIE VIERINGEN