De Parochie

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties" 

KLIK OP DEZE LINK. om te reserveren voor vieringen.

 

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140

 

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIE VIERINGEN

Procedure met ingang van het weekend van 5 juni 2021
In verband met de versoepelingen rond de coronamaatregelen is er ook wat verruiming voor het aantal kerkbezoekers. Het reserveringssysteem is hierop aangepast.

Reserveren voor de weekendviering is dus te allen tijde verplicht. Dit kan eenvoudig via de parochiewebsite www.parochieheiligkruis.nl.

Mondkapjesbeleid
Er geldt een dringend advies tot het dragen van mondkapjes bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het verlaten van de zitplaats om ter communie te gaan. Vlak voor het ontvangen van de communie kan het mondkapje uiteraard af. Wanneer mensen zitten in de kerk mag het mondkapje af.

• Voor de weekendvieringen is reserveren noodzakelijk
• Mensen melden zich bij de deur van de kerk
• Er wordt bij de deur een gezondheidscheck gedaan
• Het aantal mensen wordt geteld (vol = vol)
Tijdens de vieringen wordt goed geventileerd en na afloop van de viering wordt gelucht