De Parochie

 

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIEVIERINGEN

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties"  

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140