De Parochie

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties" 

 

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140

 

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIE VIERINGEN


Aanpassingen Corona maatregelen

Nu er meer kan en mag in de maatschappij zien de bisschoppen mogelijkheden de maatregelen in de RKkerk te verruimen.

In het kort zijn de versoepelingen in onze parochie als volgt:

  • Het max. aantal aanwezigen in de vieringen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw: het aantal personen dat je op anderhalve meter kunt ontvangen is het maximum.  Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. 
  • Reserveren is niet meer nodig, wel aanmelden en een gezondheidscheck bij de deur.  We willen het reserveren dan nu ook stopzetten, de site zal worden aangepast. Mocht in de toekomst toch de noodzaak blijken, kan het altijd weer opgestart worden.
  • Voor alle activiteiten blijven de richtlijnen gelden van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, zie de website van het RIVM
  • Zang: volkszang is NIET toegestaan. Koorzang is toegestaan met max. 12 zangers op anderhalve meter!! Zie hiervoor de richtlijnen via deze link!
  • Aan de coördinatoren en de koren de vraag met elkaar af te stemmen wat de mogelijkheden zijn; deze verschillen per kerkgebouw.
  • Mondkapje: deze hoeven niet meer te worden gedragen tijdens de viering.
  • Via link deze een mededeling voor het komende weekend (en misschien volgende week nog een keer herhalen)

 

De bisschoppen spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. De pandemie is echter nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan blijft belangrijk. Het pastoraal team en parochiebestuur van onze parochie sluit zich hier graag bij aan.

 

Namens het pastoraal team en parochiebestuur, 

Hartelijk dank en groet,

Marc Brinkhuis