De Parochie

UPDATE CORONAMAATREGELEN 19-01-022

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment.

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten dat bij publieke vieringen in de kerken nog maximaal 50 aanwezigen mogen zijn. 
We zorgen voor livestreamvieringen. U kunt makkelijk aanhaken bij deze vieringen of ze terugkijken via de parochiewebsite.
Reserveren voor komende vieringen waar nog geen 50 gelovigen zich hebben aangemeld kunt u doen via deze link: Parochie Heilig Kruis - Reserveren vieringen
Voor uitvaarten is bepaald dat er maximaal 100 aanwezigen mogen zijn, als dat op 1,5 meter kan in de desbetreffende kerk.
Het volledige bericht van de Nederandse Bisschoppen vindt u op https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/ 

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DE LIVE EUCHARISTIEVIERINGEN

Geen vieringen na 17.00 uur
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden. Het betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Het pastoraal team heeft de planning van de vieringen in onze parochie aangepast aan deze regels.
Het vieringenrooster is aangepast, maar er kunnen wijzigingen in worden aangebracht, indien noodzakelijk.

Wij houden u via deze website op de hoogte van alle wijzigingen.

Centraal secretariaat: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, tel. 06-46638669 (ma-di-do van 9.00 tot 15.00 uur) of secretariaat@parochieheiligkruis.nl

Voor LOKALE aangelegenheden, zoals bijv. het opgeven van misintenties en vragen over de ledenadministratie neemt u het beste contact op met uw PLAATSELIJKE geloofsgemeenschap; CONTACTGEGEVENS kunt u vinden onder het tabblad "locaties"  

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: tel. 06-539 64 140