Informatiebladen parochie

Parochieblad

Het PAROCHIEBLAD Korenschoof is een uitgave van de samenwerkende geloofsgemeenschappen binnen de parochie Heilig Kruis. De vieringen staan overzichtelijk vermeld en nieuws, achtergronden en ontwikkelingen passeren de revue. De exemplaren die na het verspreiden overblijven worden in de kerken achterin op de foldertafel gelegd.

Inleveren kopij:
Uw bijdrage kunt u inleveren bij korenschoof@parochieheiligkruis.nl.

Nieuwsbladen of gidsen geloofsgemeenschappen

Hieronder vindt u (een link naar) actuele informatiebladen van de parochie en de afzonderlijke geloofsgemeenschappen.

Klik op de afbeelding om een blad te lezen.

Geloofsgemeenschap Broekland

Geloofsgemeenschap Luttenberg

Geloofsgemeenschap Haarle

 Locatie-Gids

Geloofsgemeenschap Heeten
Informatiegids