Luttenberg 100 jaar Mariagrot

Op 11 oktober 2015 werd het 100 jarig bestaan van de Mariagrot herdacht.  Een korte beschrijving van het ontstaan van de grot.
De nieuwe kerk van Luttenberg kwam in 1906 gereed, maar bouwpastoor Antonius ten Dam heeft er niet kunnen genieten; hij overleed in maart 1906. De nieuwe pastoor Petrus Butzelaar begon aan zijn 32 jarige roemruchte loopbaan als zielenherder van de Heilige Corneliusparochie in Luttenberg.
Eén van de eerste daden van Butzelaar tot op de dag van vandaag zichtbaar, was het laten aanleggen van een processie pad. Toen de katholieken in de 19de eeuw weer vrijheid van godsdienst kregen leverde dat irritatie op bij de protestanten, die het voor elkaar kregen dat in de Grondwet van 1848 werd opgenomen dat “openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen” wettelijk werd verboden. Pastoor Butzelaar wilde toch graag processies organiseren in de open lucht. maar dat mocht niet op de openbare weg volgens het zogenoemde processieverbod. Butzelaar besloot de door de paus afgeschafte Sacramentsdag in ere te houden door middel van een jaarlijkse processie. Hij wist het processieverbod te omzeilen en liet op eigen grond van de kerk rondom de kerkweide (het kerkenlaentie), pastoorstuin en pastoorsbos een aaneengesloten processie pad aanleggen. In 1913 kwam het pad gereed, waarvan de kerk het begin en eindpunt vormde. Bij een processie horen ook rustplaatsen waar gebeden, gepreekt en gezongen kan worden. Bij het kruispunt tegenover de smid lag een heuvel die in 1914 is afgegraven. Op deze plek bouwden de Luttenbergers hun Onze Lieve Vrouwe Grot van Lourdes, die in 1915 gereed kwam. Het ijzeren hek werd aan de overkant van de weg gemaakt in de smederij van Oortwijn. De Grot maakte onderdeel uit van het toen recent  aangelegde processiepad. Het Rijke Roomse Leven onder aanvoering van pastoor Butzelaar was ook in Luttenberg aangebroken. In een periode van tien jaar een nieuwe kerk, een processiepad én een Mariagrot.

In de nis van de Grot werd het witstenen Mariabeeld geplaatst, afkomstig uit de werkplaats van de bekende architect Pierre Cuypers te Roermond.  Haar hoofd is omringd door een aura met de tekst “Je suis l’Immaculée Conception.” Velen denken dat dit een Latijnse tekst is, maar het is Frans omdat de Maagd Maria in 1858 bij haar verschijning in Lourdes de jonge Bernadette kennelijk in het Frans aansprak. Het betekent “Ik ben de onbevlekte ontvangenis”; één van de grote mysteries uit de katholieke geloofsleer.

In 1950 werd de behouden thuiskomst van twintig Luttenbergse jongemannen gevierd die een paar jaar in Indië hadden gezeten tijdens de zogenoemde politionele acties. Gelukkig zijn ze lichamelijk ongedeerd teruggekomen, hoewel een aantal van hen nog jarenlang onrustig heeft geslapen. Er werd niet over gesproken. Het katholiek thuisfront had in 1950 wel een groots onthaal georganiseerd met de Grot als middelpunt. De jaren daarvoor werd er elke zaterdagavond bij de Grot een bidavond gehouden voor deze mannen. Als dank voor hun behouden thuiskomst is er een verlichtingsboog rond het Mariabeeld aangebracht met daaronder Ave Maria. De stroomkabel van het Parochiehuis naar de Grot is door de Indiëgangers zelf ingegraven voor de ”eeuwig durende verlichting”. Gelukkig was Luttenberg tien jaar eerder op het elektriciteitsnet aangesloten. Er is tijdens het onthaal van de twintig mannen ook een dank- en welkomstlied gezongen, geschreven door het hoofd van de lagere school meester Hesselink op de tonen van De klok van Arnemuiden. Het eerste couplet van in totaal 9 coupletten met refrein:

“Twintig jongens uit ons kleine dorpje
Werden geroepen door het vaderland
Zij verlieten ouders en familie
Moesten varen naar een heel ver land.

Refr.:   Maar ze zijn weerom gekomen
Niets is hen daar ginds ontnomen
Daarvoor danken wij de goede lieve Heer
Hij gaf ons al onze jongens weer.”

Inmiddels heeft de Grot ook de status van rijksmonument gekregen en daar mag Luttenberg zuinig op zijn omdat dit één van de twee rijksmonumenten is dat het dorp rijk is. De geschiedenis van de Grot is met grote betrokkenheid  en veel kennis van het rooms-katholieke leven door Theo Kemper beschreven in een in 1976 uitgegeven boekwerkje met de titel “Kleine historie van de grot in Luttenberg.”
Hieronder vindt u enkele foto’s van het eeuwfeest.