Luttenberg 175 jaar kerkdorp

Aftrap van het feestjaar is op 24 februari 2013 met een feestelijke eucharistieviering met als thema: Wij zijn de bouwstenen! Daarmee wordt ook benadrukt dat een levende gemeenschap bestaat uit actieve en verantwoordelijke mensen, die letterlijk hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp, het omzien naar elkaar in vreugde ne verdriet, de steun en hulp aan de zwakkeren in de samenleving, de zoektocht naar spiritualiteit en zingeving op een moderne manier. De kerk feestelijk uitgedost met bloemen en vaandels in de traditionele kleuren geel en wit. Gezongen wordt er door leden van alle koren.  De viering is voorbereid door een werkgroep van mensen uit alle geledingen. Na afloop is er koffie, thee en krentewegge, is er ruimte voor ontmoeting en napraten, waar druk gebruik van wordt gemaakt. Ook kunnen mensen dan genieten van een miniconcert van de fanfare “De bergklanken” en accordeonvereinging “Accordeola”

Hieronder vindt u een foto reportage van dit gebeuren.