Parochiële Caritas Instelling

De Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis (PCI) is werkzaam in de Parochie Heilig Kruis.

De doelstelling van de PCI is het ondersteunen van mensen in nood in onze samenleving. Ondersteunen kan betekenen het helpen benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

De visie van de PCI luidt:
De PCI staat midden in de samenleving. Daar waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt treedt zij handelend op. De PCI stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zo nodig gesteund door diaconale groepen en/of door financiële middelen van de PCI beschikbaar te stellen. Zowel de in nood verkerende als de helpers ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Wat kan de PCI voor u betekenen?
Wij trachten steeds met hulporganisaties samen te werken. Wij nemen deel aan diverse overlegplatforms om zo de leefbaarheid in de parochie op peil te blijven  houden. Via de WMO raad is er invloed op de invulling door de Gemeente Raalte van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De lokale werkgroep van de PCI kan samen met u proberen een oplossing te vinden voor uw probleem. Wij zullen altijd uiterst discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

Onder verantwoording van de PCI Heilig Kruis zijn in de dorpen Raalte, Broekland, Mariënheem, Haarle, Luttenberg, Heeten en Nieuw Heeten werkgroepen actief.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 0169.2755.15 (IBAN NL44RABO 0169.2755.15) ten name van PCI  Heilig Kruis

E-mailadres Secretariaat PCI Heilig Kruis pciheiligkruis@gmail.com

Doel en missie van de PCI (Caritas).

Caritas staat voor naastenliefde, liefde voor de arme medemens. Dit is waar wij voor staan. We zien dat bepaalde mensen het zwaar hebben, dit kan komen door werkloosheid, lage uitkering, ziekte, arbeidsongeschiktheid of gezinswijzigingen en nu ook energiearmoede. Binnen de gemeente Raalte maken veel gezinnen gebruik van ondersteuning in de WMO of andere organisaties zoals de Voedselbank. Gelukkig wordt binnen families, buren en kennissen veel hulp verleend. De Caritas is in veel gevallen het laatste vangnet met mogelijkheden om ook op korte termijn hulp te bieden.

Mochten er mensen zijn die een beroep op Caritas willen doen, voor zichzelf of voor iemand anders van wie je denkt dat die hulp nodig heeft, vragen wij contact op te nemen met de contactpersoon van de  Caritas voor uw locatie.

De PCI is onderdeel van de katholieke kerk maar voor hulpvragen gaat het om de mens in nood. Het gaat er niet om of je naar de kerk gaat. Het werkgebied is gerelateerd aan de Parochie Heilig Kruis. U kunt ons bereiken via de website van de Parochie onder Diaconie of via de mail: PCIHeiligKruis@gmail.com

Namens Caritas Heilig Kruis.

Bestuursleden: Gerard Daggenvoorde, Bennie Bosman, Henk Holtmaat en Antoon Alferink

Contactpersonen: Ton Bisschop, Francien Tibben, Jan Holtmaat, Leo Kerkvliet en Lonneke Gunnink, onze pastoraal werker.

ANBI status

Als onderdeel van de R.K. Kerkprovincie in Nederland heeft het Aartsbisdom Utrecht een ANBI status. Aangezien de parochie en de DKCI en de PCI onderdeel uitmaken van dit bisdom, hebben zij het automatisch ook. Mocht u hier meer over willen weten (i.v.m. uw donatie), dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de PCI H. Kruis, dhr Henk Holtmaat (06 – 51 06 29 68).