Sacramenten

Centraal in het parochiële leven staan de viering en de bediening van de sacramenten.

Wat is een sacrament?
Een sacrament is een handeling met woorden, waardoor we door toedoen van Jezus Christus meer verbonden worden met God. Bij elk sacrament horen symbolen.