Nieuws

Algemeen - 19 januari 2021

Oecumenische Plaskerk viering 24/01/2021

Week van Gebed voor eenheid 17-24 januari 2021

 

Oecumenische viering:

zondag 24 januari om 19.00 uur in de Plaskerk te Raalte.

 

 

Voorgangers ds. Slaar en Pastor Nijland

Het  thema van deze dienst is :

“ Blijf in mijn liefde ”

 

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland hebben dit thema voorbereid. 

Zij wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijkertijd tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief. In Nederland bereiden de Raad van Kerken en Missie Nederland de gebedsweek samen voor.

De werkgroep Liturgisch Bloemschikken van de Plaskerk zorgt voor een passende schikking.

Door de Coronamaatregelen is de dienst alleen online te volgen via de live stream op: www.parochieheiligkruis.nl en www.pknraalte.nl

 

 

Meest recente berichten