Gezamenlijke ziekenzalving

20 maart 2023

Op zaterdag 10 juni houden we een gezamenlijke ziekenzalving voor alle parochianen van de geloofsgemeenschap Raalte. We starten om 11.00 uur met een eucharistieviering in de H. Kruisverheffing. Na afloop van de viering is er een samenzijn in het parochiecentrum met een lunch. Rond 14.00 uur sluiten we de middag af.

Opgave voor deelname aan deze dag kan via het secretariaat uiterlijk voor 1 juni a.s. Telefonisch via nummer  0572-351366 (voor openingstijden zie Korenschoof) of via de mail: kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl

Naar berichtenoverzicht