wijziging verzekering grafmonumenten

9 december 2023

Geachte grafrechthebbenden,

Bij deze willen wij u op de hoogte stellen van een belangrijke verandering waar het gaat om de collectieve grafmonumentenverzekering.
Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen namelijk komen te vervallen.

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde.

Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt waardoor de aansprakelijkheid van het bestuur van de kerkelijke instelling voor r.k. begraafplaatsen parochie Heilig Kruis per 1 januari 2024 is uitgesloten.

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand.

Mocht u hier verder vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de beheerder van uw plaatselijke begraafplaats.

Met vriendelijke groet,
Chris Heetkamp
secretaris
RK begraafplaatsen parochie Heilig Kruis

Naar berichtenoverzicht