Nieuw Heeten begraafplaats

De begraafplaats van de St.Joseph locactie is gelegen achter de kerk aan de Scholtenstraat 1. De begraafplaats is net als de overige begraafplaatsen binnen de parochie Heilig Kruis ondergebracht in een aparte Kerkelijke stichting genaamd:

Kerkelijke instelling voor R.K. begraafplaatsen parochie Heilig Kruis. 

Deze kerkelijke stichting beheert de RK  begraafplaatsen in Broekland, Haarle, Heeten, Luttenberg, Mariënheem, Raalte (Kruisverheffing) en Nieuw Heeten.

Door de oprichting van een kerkelijke stichting voor de begraafplaatsen zijn zowel de statuten als de reglementen aangepast.

Het oprichtingsdecreet met goedkeuring van de statuten door de Aartsbisschop van Utrecht is gedateerd op 22 april 2010.

Per 1 januari 2011 zijn de oude reglementen vervangen door nieuwe reglementen welke gelden voor alle bovengenoemde locaties. Daar waar uitzonderingen op de artikelen zijn is dat bij het betreffende artikel vermeld.

Klik hier voor de algemene reglementen

Klik HIER voor de aanvullende begraafplaats reglementen ten behoeve locatie St Joseph Nieuw Heeten

Het secretariaat van de locatie is gevestigd in het parochiecentrum, Scholtenstraat 1, 8112 AA Nieuw Heeten tel: 0572-321213 openingstijden secretariaat: (behoudens vakanties) dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur.  Hier kunt u terecht voor al uw vragen aangaande de locatie en parochie Heilig Kruis.

Bank nr. begraafplaats St. Joseph NL 66 RABO 0154 5662 33

Overzicht bestuursleden instelling “R.K.  begraafplaatsen  Parochie Heilig Kruis”

Het bestuur op de locatie wordt gevormd door de locatieraad te weten:

voorzitter            : Ton Bessembinder

secretaris            : Gerard Damink

Penningmeester  : Martin Hunneman

Tarieven begraafplaats

Kosten begraafplaats (bedragen gelden specifiek voor St.Joseph Nieuw Heeten)      per 01-01-2022

Grafrechten (voor 20 jaar)                                                                                                     €     260,00

Onderhoud kerkhof (voor 20 jaar) (exclusief onderhoud grafmonument)                    €     400,00

Kosten grafdelving (ma t/m vrijdag)                                                                                      €     325,00

Kosten grafdelving (zaterdag)                                                                                                  €     400,00

Huurrechten nisbus columbarium (voor 20 jaar)  (excl. kosten tekst op sluitdeksel)     €     985,00

Gebruik Mortuarium (per dag)                                                                                                 €       30,00

Eénmalig in rekening gebrachte kosten voor latere ruiming van het graf                       €     150,00

Kosten assisteren bijzetten asbus in bestaand graf of columbarium                                €       50,00

Bij geen kerkdienst, alleen Kruisje met naam en 3 misintenties                                        €       50,00