Mariënheem historie

De voormalige parochie O.L.V. Ten Hemelopneming is gestart in 1937. Daarvoor hoorden de streekbewoners bij de parochie Haarle of bij Raalte.

Historie van het oude Heemkerkhof aan de Assendorperweg bij Raalte.

Klik op onderstaande regel om een oud krantenbericht te openen met teksten over de historie van de kerk, kerkhof en Mariënheem geloofsgemeenschap.

Link naar oud krantenbericht.

Link naar recent krantenbericht over Heemkerkhof

 

In het weekend van 10 t/m 21 oktober 2012 is uitgebreid het 75 jaar bestaan van kerk en dorp gevierd.

Ter gelegenheid van dit jubileum is een speciaal boek geschreven over de ontstaansgeschiedenis van Mariënheem getiteld “Het dorp dat er niet had moeten komen”

 

Geschiedenis OLV Ten Hemelopneming kerk

Click op deze lijn om een presentatie te openen die de historie van de kerk in Mariënheem weergeeft. Een prachtig document gemaakt door de historische vereniging Omnihuus Mariënheem