Preventiebeleid seksueel misbruik

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de RK Kerk

Als parochie Heilig Kruis volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.
Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Via de volgende link krijgt u informatie over de vertrouwenspersoon van de parochie: vertrouwenspersoon informatie.