Parochiekruis

Beschrijving fusiekruis Parochie Heilig Kruis

In 2010 is onze parochie ontstaan uit een fusie tussen 8 parochies met 9 locaties. Deze voormalige parochies werkten al samen in het parochieverband De Hoeksteen. Tijdens de fusieviering op 31 januari 2010 is er een fusiekruis in elkaar gezet. Alle locaties hebben daarvoor een deel van het kruis beschilderd. Dit hebben zij gedaan vanuit een bepaalde gedachte. Deze gedachten staan, weliswaar deels in stijl aangepast, hieronder vermeldt. We beschrijven het kruis vanaf de onderkant.

Link naar verdere beschrijving van het parochiekruis.

Link naar fotoboek van het parochiekruis.