Mariënheem - O.L.V. Tenhemelopneming

U bent nu op de website van de locatie Mariënheem. De site is voorziet in allerlei informatie die betrekking heeft op het reilen en zeilen binnen de locatie.  De pastoraatsgroep en het locatiebestuur hopen dat u met plezier de site bekijkt en de informatie vindt die u zoekt.

Wij staan altijd open voor op- of aanmerkingen en adviezen voor verbeteringen. U kunt ons bereiken via de website van het secretariaat email: secretariaatmarienheem@gmail.com

Mocht u interessant materiaal hebben dat past op deze site dan kunt u dat digitaal sturen naar bovenstaand mailadres of per post verzenden aan Nijverdalseweg 34, 8106 AD Mariënheem

 

De RK geloofsgemeenschap Mariënheem is één van de 8 locaties die samen de parochie Heilig Kruis vormen.  Tot 1 januari 2010 was deze geloofsgemeenschap een zelfstandige parochie onder de naam  O.L.V. ten Hemelopneming. Deze naam heeft de locatie behouden na de fusie tot 1 parochie.

De O.L.V. ten Hemelopneming parochie is ontstaan in 1937, hetzelfde jaar waarin Mariënheem als dorp werd gesticht.

De locatie heeft een eigen kerkgebouw,  een pastorie met een woonhuis gedeelte, tot 2000 bewoond door de pastoor.  Daarnaast is in de pastorie tevens het parochiecentrum gevestigd waarin ondergebracht het secretariaat. Direct achter de kerk ligt het kerkhof in het parochiebos

De geloofsgemeenschap telt per 1 januari 2016  1292 ingeschreven parochianen wonende op 573 adressen in het dorp.

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden met betrekking tot de geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming.

In het weekend van 20 en 21 oktober 2012 werd  het 75 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap uitgebreid gevierd.

Locatie informatie

Het secretariaat van de locatie is gevestigd in het parochiecentrum,
Nijverdalseweg 34, 8106 AD Mariënheem
tel: 0572-361486

open iedere maandagmorgen 09.30 -11.30 uur en donderdag morgen  10.30 - 12.00
email: secretariaatmarienheem@gmail.com
Bank rekeningnummer:  NL07 RABO 0142 9 046 94 ten name van Parochie Heilig Kruis

Wekelijks wordt allerlei informatie uit de locatie met betrekking tot vieringen, activiteiten etc  gepubliceerd in de MIK  (Mariënheem Informatie Krant)  door op onderstaande link te klikken kunt de inhoud van de MIK inzien.

Klik HIER voor het openen van de MIK.