Luttenberg - H. Cornelius

Luttenberg ligt aan de voet van een kleine berg en wordt ook wel de parel van Salland genoemd.

De geloofgemeenschap heeft een eigen kerkgebouw,  een pastorie met een woonhuis gedeelte, tot 2012 bewoond door de pastoor.  Daarnaast zijn er ruimtes om te vergaderen in het parochiecentrum en het Jopal, dit is de ruimte boven de pastorie.

De geloofsgemeenschap telt per 1 januari  2012; 1151 ingeschreven parochianen wonende op 800 adressen in het dorp.

In 2013 is het 175 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap uitgebreid gevierd.

Locatie informatie,

Het secretariaat van de locatie is gevestigd in het parochiesecretariaat,
Butzelaarstraat 24, 8105 AR Luttenberg
tel: 0572- 301201
open iedere dinsdagmorgen 9.00 -11.30 uur.
email: rkkerkluttenberg@outlook.com
Voor misintenties, huwelijken, jubilea, uitvaarten en giften: NL12RABO 013 0493 163

Voor aktie 'kerkbalans" en kerkbijdragen: NL47RABO 0130 493 406  

Wekelijks wordt allerlei informatie uit de locatie met betrekking tot vieringen, activiteiten etc  gepubliceerd in de Alleman.