Catechese

- Groeien in geloof -

In onze parochie is het mogelijk om in de verschillende fases van een mensenleven te blijven groeien in je geloof en te leren van de rijkdom aan spirituele bronnen in de traditie. Actuele levenservaringen van mensen worden verbonden met de geloofsverhalen uit de heilige Schrift, met de Rooms-katholieke Traditie en met de verhalen en ervaringen uit andere religieuze tradities. In de catechese en het geloofsgesprek wordt het hart van mensen geopend en vinden mensen inspiratie voor hun eigen spirituele ontwikkeling. Door geloofsverdieping worden mensen uitgedaagd om hun kwaliteiten en talenten in te zetten voor het koninkrijk van God en om zelf hun weg te vinden in onze samenleving, op de plek waar we wonen en in de huidige tijd.