Bestuur

Samenstelling bestuur van de parochie Heilig Kruis:

Dhr. Ronald Cornelissen, pastoor (voorzitter)
Dhr. Genio Ruesen (vicevoorzitter en personele zaken)
Dhr. Jan Koenjer (secretaris)
Dhr. Mark Holterman (penningmeester)
Dhr. Marc Brinkhuis, diaken (assessor)
Dhr. Joop Velderman (bestuurslid vastgoedzaken)