Gezinszondag werkjes

Op 17 maart is het de 5e zondag in de vastentijd. luisteren we naar Johannes. Johannes vertelt hoe Jezus de dood ziet: een opstap naar eeuwig leven. Jezus vergelijkt zichzelf met een graankorrel. Zo kondigt Hij aan dat zijn einde nabij is, en dat Hij dat zelf ook moeilijk vindt.

Het geheim van het zaad is het levensverhaal van de echte mens: wie alleen van zichzelf houdt, is niet veel waard. Men is pas echt mens als men ook echt van de ander houdt. Jezus maakt duidelijk dat Hij moet sterven. Wie Hem wil volgen zal ook die weg moeten gaan. Maar zoals een graankorrel maar voedsel kan voortbrengen als hij ‘sterft’ in de grond, zo zal ook met Hem en zijn leerlingen gebeuren. Anders kan Hij geen nieuw leven voortbrengen.

Dit zijn de werkje(s) bij de volgende Gezinszondag: (klik hieronder op de links)

NAAR GEZINSVIERING PAGINA