Vervolg synodaal samen op weg en in gesprek

25 januari 2024


Vervolg synodaal samen op weg en in gesprek

Zowel in Deventer als in Raalte zijn we inmiddels meerdere keren met groepen mensen (in twee- en drietallen) gelovig in gesprek gegaan. Wat beweegt jou, wat raakt jou, wat wil je delen met een andere gelovige? We komen niet zo vaak inhoudelijk tot dit soort mooie gesprekken.

Wereldwijd zijn we ook synodaal samen op weg en delen we onze geloofsverhalen met elkaar. We bevinden ons dus in goed gezelschap.

Mogen we u uitnodigen om (weer) mee te doen? Welkom op zaterdag 24 februari in de pastorie van de Kruisverheffing in Raalte en zaterdag 16 maart in het parochiecentrum aan de Broederenstraat in Deventer. Inloop 9.45 uur, start 10.00 uur tot ca. 12.00 uur.

Pastor Gauthier de Bekker

Pastoraal werker Lonneke Gunnink – van den Berg

Naar berichtenoverzicht