Vormsel

Het vormsel is een sacrament dat meestal wordt toegediend op het eind van de basisschool, als een kind de sprong maakt in een nieuwe fase van het leven. Het is het sacrament van volwassenheid. Het kind wordt gezalfd en ontvangt de heilige Geest om een bewust christen te kunnen worden. De handoplegging en de zalving met olie zijn de symbolen bij het vormsel.