Wandel voor een ander

25 januari 2024

Wandel voor een ander!

Elke woensdagmorgen in de Veertigdagentijd 7-10 km op pad voor de Vastenactie!

Op de woensdagochtenden in de Vastentijd wandelen we samen ter bezinning voor onszelf en ten bate van anderen. De ochtenden verlopen volgens eenzelfde stramien met uitzondering van de eerste ochtend, waarop het askruisje wordt uitgereikt.

Iedere woensdag: 9.00 uur start met een eenvoudige viering. Aansluitend een kopje koffie of thee om gesterkt te gaan wandelen. Hieronder vindt u de data en vanuit welke locatie we gaan wandelen.

Elke week heeft de tocht weer een ander verrassend ‘heilig plekje’ in het Sallandse land. Daar en soms ook onderweg zijn er momenten van bezinning rond een van de werken van barmhartigheid.

Deze tijd is vanouds een tijd van inkeer, maar ook van extra aandacht en zorg voor de medemens. De wandelingen staan in het teken van de Vastenactie. Uw vrijwillige bijdrage kunt u meebrengen en ter plaatse in de collectebus doen. U kunt een bijdrage ook overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Meer informatie over de vastenactie klik hier.

U bent welkom één of meerdere keren mee te wandelen, steeds vertrekkend vanuit genoemde locatie.

Wandel mee in de parochie Heilig Kruis alle windrichtingen op!

Aswoensdag 14 februari: Raalte. Deze ochtend start met een eucharistieviering met uitreiking van het askruisje. Thema: de hongerigen voeden.

Woensdag 21 februari: Broekland. Thema: de naakten kleden.

Woensdag 28 februari: Heeten. Thema: de vreemdeling opnemen.

Woensdag 6 maart: Luttenberg. Thema: de zieken bezoeken.

Woensdag 13 maart: Mariënheem. Thema: de doden begraven en vrede stichten.

Woensdag 20 maart: Haarle. Thema: de gevangenen bezoeken.

Woensdag 27 maart (Goede Week): Nieuw Heeten. Thema: de dorstigen te drinken geven.

Bezinning rond de werken van barmhartigheid

De thema’s zijn ontleend aan Matteüs 25, waarin zes werken van barmhartigheid worden genoemd. Zo kunnen wij concreet extra aandacht geven aan de medemens. Meestal kennen we deze werken als de zeven werken van barmhartigheid. In Tobit 1 staat naast ‘het voeden van de hongerigen’ en ‘het kleden van de naakten’ ook ‘het begraven van de doden’. In de joodse traditie was dit allang een onderdeel van de reeks. Paus Innocentius III heeft ‘de doden begraven’ officieel erkend als zevende werk van barmhartigheid in 1207. Nog later kwam een achtste werk onder de aandacht: het brengen van vrede. Deze beide werken van barmhartigheid hebben we samengebracht op een van de wandelochtenden.

In de 12e eeuw werden 7 geestelijke werken van barmhartigheid gevoegd. Barmhartigheid lijkt nooit af. Dat blijkt uit het feit, dat onze huidige paus Franciscus in 2016 daar weer ‘barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde)’ aan heeft toegevoegd.

Meer weten? Mail: lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl

Naar berichtenoverzicht