Eucharistie

In de eucharistie worden de dood en de verrijzenis van Jezus Christus herdacht in de consecratie en dit wordt bekrachtigd in de communie. De communie is het deelnemen aan de maaltijd, waarin we het lichaam en bloed van Christus ontvangen in de vorm van brood en wijn. Symbolen als voedsel voor ons dagelijks leven.

Kinderen die zeven, acht jaar zijn, kunnen voor het eerst bij de 1e H. Communie volledig deelnemen aan de eucharistie.