Biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening. De symbolen van de biecht zijn de belijdenis en de zegen van vergeving.