De Parochie

Algemeen - publicatie: 29 augustus 2022

Cantorcursus Aartsbisdom

Cantorcursus Aartsbisdom krijgt dit najaar een vervolg

In de afgelopen jaren is de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name tijdens de coronapandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. En ook nu, zijn er steeds meer parochies die gebruikmaken van een voorzanger tijdens vieringen.
Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.
De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom komt dit najaar met een vervolg op de eerdere cursus. Het betreft zaterdag 5, 12, 19 en 26 november 2022 van 10u-13u. In deze cursus “cantor II” komen onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.
De kosten bedragen € 125,- (exclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Meest recente berichten