De Parochie

Algemeen - publicatie: 22 juli 2022

Bedevaart naar Kevelaer

Bedevaart naar Kevelaer

Al eeuwen is het Duitse stadje Kevelaer een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria.
Zij wordt er vereerd als Troosteres van de Bedroefden. Ze is een troosteres en voorspreekster voor wie met zijn of haar zorgen, verdriet en lijden tot haar gaan.
Jaarlijks komen ongeveer een miljoen pelgrims naar Kevelaer. Het is daarmee het grootste bedevaartoord in Noord-West Europa.

Door de Coronapandemie was de laatste bedevaart vanuit Salland in 2019.
Dit jaar zal er vanuit Raalte en omgeving weer een dagbedevaart naar Kevelaer zijn en wel op vrijdag 2 september.
Het thema van deze bedevaart is: “Hemel + aarde aanraken”.
Parochianen uit de Emmanuelparochie en uit de parochies H. Kruis en H. Lebuinus gaan mee.

Dit jaar dus op een vrijdag. Dat geeft veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld in de prachtige basiliek van Kevelaer te vieren.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
Vrijdag 2 september vertrekken de bussen rond 8.00 uur vanuit een aantal opstapplaatsen in Salland. Aankomst is rond 10.15 uur.
Om 11.00 uur trekken de bedevaartgangers in processie naar de basiliek waar om 11.30 uur de Eucharistieviering wordt gehouden. Aansluitend bezoek aan de Genadekapel en gelegenheid voor de lunch.
Om 14.45 uur vertrek vanaf de Genadekapel naar het park voor de grote kruisweg.
Voor degenen die niet zo ver kunnen lopen is er om 15.00 uur kruisweg bidden in de biechtkapel.
Om 18.00 uur Plechtig Lof in de basiliek en aansluitend tegen 19.00 uur vertrek huiswaarts.
Rond 21.00 uur zijn we die dag weer thuis.

De vieringen worden verzorgd door pastoor Cornelissen, pastor De Bekker, diaken Brinkhuis, en de pastoraal werksters Gunnink en Klein Overmeen. Het herenkoor uit Dalfsen zal zingen en fanfare St. Caecilia uit Heeten zorgt voor de muziek.

De reis- en processiekosten bedragen 30 euro voor volwassenen;
voor kinderen / jongeren 15 euro. Mensen die op eigen gelegenheid gaan krijgen een boekje en het programma en dragen 5 euro bij aan de kosten.

Voor inlichtingen en aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester / contactpersoon in uw eigen geloofsgemeenschap of met dhr. Jo Hulzebosch, tel: 0622035806, mail: johulzebosch@hetnet.nl

Meest recente berichten