De Parochie

Algemeen - publicatie: 14 maart 2022

Oekraïne - gebedsvieringen Luttenberg elke dinsdagavond 19.00 uur

Geschokt door de recente gebeurtenissen in Oekraïne, verenigen we ons in gebed.

Om kracht en sterkte voor al wie getroffen zijn door dit oorlogsconflict, om wijsheid en inzicht voor de politieke leiders, om vrede….

Ook wij in Luttenberg sluiten ons hierbij aan.
In de gebedsvieringen op dinsdagavond voor de kerkradio zal de kerk geopend zijn voor mensen die willen mee bidden of een kaarsje willen opsteken. We bidden voor de mensen in Oekraine, de vluchtelingen en de mensen die zijn gebleven. We bidden om dialoog in plaats van wapengeweld. We vragen om kracht, steun en begrip voor alle mensen die hoe en op welke manier dan ook met de gevolgen van dit conflict te maken hebben. We bidden om vrede in de harten van mensen.
Vrede die beginnen moet in onszelf en die we dan kunnen uitdragen naar de wereld om ons heen. Een lange weg te gaan, waar we elke dag zelf ook aan mee kunnen werken.

U bent van harte welkom elke dinsdagavond om 19.00 uur.
Voor meer informatie, ook van de andere locaties kijk op https://parochieheiligkruis.nl

 

 

Meest recente berichten