De Parochie

Algemeen - publicatie: 17 januari 2022

Priesterzaterdag verplaatst naar Raalte

Al vele decennia wordt in Salland door leden van de Mariale Priesterbeweging op de 1e zaterdag van de maand een gebedsdag gehouden. Ooit begon deze gebedsgroep in Klooster Sion, daarna werd de gebedsdag gehouden in de kerk van Wijhe en de laatste jaren in de kerk van Boskamp (en in de wintermaanden vaak in de kapel van huize St. Willibrord). Door beperkingen van Corona en ook door nog eens goed naar het dagprogramma te kijken is besloten vanaf de eerste zaterdag in februari samen te komen in de Basiliek van Raalte. Niet meer een hele dag, maar van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. In de loop van de jaren waren er stilletjes aan steeds meer gebeden en liederen toegevoegd. We gaan nu terug naar de bron, zoals het vanuit Fatima wordt aangegeven. De dag begint met een korte overdenking en een lied. Dan wordt de gehele rozenkrans gebeden voor de vele noden en intenties voor Kerk en wereld, in het bijzonder om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en voor goede huwelijken. Er is onderwijl gelegenheid om het Sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Aansluitend aan de rozenkrans is er stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en de ochtend wordt afgesloten met een Eucharistieviering. De pastores De Bekker en Cornelissen van de parochies H. Kruis en H. Lebuinus begeleiden de gebedsochtenden om beurten. Op zaterdag 5 februari pastor De Bekker, 5 maart pastoor Cornelissen.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trudie Ulfman: 0570-563958

Meest recente berichten