De Parochie

Algemeen - publicatie: 04 november 2021

Dag van het Jodendom

Uitnodiging - Dag van het Jodendom.


Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:


Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap
Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)


Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd
Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST)


Datum: zondag 23 januari 2022
Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht
aanvang: 15:00u.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen.
Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht: receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur)

Van harte welkom!


Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter

Meest recente berichten