De Parochie

Algemeen - publicatie: 27 september 2021

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel
Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109 de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Nabijheid door verbondenheid.
In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in het park maar er is geen processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken.
Om 15.00 uur is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk. Voor kinderen zijn er tijdens de viering kinderactiviteiten in het park.
Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 14 oktober en zaterdag 16 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 15 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. De doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in Gambia en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum doen onder vermelding van “Missiecollecte 2021”.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 8,50 euro. Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het parochiecentrum naast de kerk.

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf 4 oktober contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

Nabijheid door verbondenheid.

Al meer dan ruim 100 jaar wordt in Overdinkel ter ere van de H. Gerardus een bedevaart gehouden. Pelgrims zochten troost, bemoediging in en voor het leven van alle dag. Zij zochten nabijheid in verbondenheid in het geraakt zijn door vreugde en verdriet.

Ook dit jaar zal er op 17 oktober weer een bedevaart plaatsvinden. In de 109 de bedevaart willen wij hier aan aandacht geven in het thema: nabijheid door verbondenheid.

Ook in ons werkgebied Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen e.o. hebben zijn mensen ziek geworden, overleden aan het coronavirus. Zijn mensen nog herstellende en zijn verdrietig om het verlies van dierbare mensen. Meer dan ooit hebben we die nabijheid door verbondenheid nodig. In het Evangelie, de blijde Boodschap spreekt Jezus over nabijheid in die momenten van het leven waarin we gebrokenheid en kwetsbaarheid ervaren. Ik zal er zijn zo zegt Hij. Gerardus wilde in Jezus voetspoor gaan om nabijheid, verbondenheid in het leven van mensen te brengen. Het was voor hem geen gemakkelijke weg. Soms was er in zijn leven ook tegenwind, zoals wij dat ook wel eens ervaren in ons leven, zeker in deze tijd van vele vragen. Laten we in verbondenheid elkaar nabij zijn.

Vertrouwen blijven houden in ons gebed om op voorspraak van de H, Gerardus de weg te gaan in geloof, hoop en liefde. De Weg die Jezus ons gegeven heeft. Een weg van Nabijheid in Verbondenheid.

Willy Rekveld, parochievicaris.

LINK NAAR POSTER

Meest recente berichten