De Parochie

Algemeen - publicatie: 26 juli 2021

Rolwandelclub Mariënheem

Rolwandelclub Mariënheem

Veel verenigingen, maar ook onze eigen kerk kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. Bij alles wat er georganiseerd wordt binnen of buiten onze kerkmuren zijn mensen betrokken, die de ander en de Ander een warm hart toedragen.

Dat geldt ook het bijzondere initiatief van de rolwandelclub in Mariënheem. Een aantal jaar geleden kwamen rolstoelen, gele hesjes en fleece dekens beschikbaar.
Als het weer het ook maar enigszins toelaat gaan we eens per maand wandelen vanaf de kerk in Mariënheem. Vrijwilligers zorgen ervoor, dat naast degenen die zelfstandig kunnen wandelen, ook zij mee kunnen gaan, die de tocht gedeeltelijk of geheel in de rolstoel meemaken.
Het is bijzonder, dat de inzet van deze vrijwilligers gezien is door de provincie Overijssel. In het najaar mochten de vrijwilligers dan ook de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2020 ontvangen: uitgereikt aan Rolwandelclub Mariënheem voor het verrichten van werk dat onbetaalbaar is. En zo is het maar net.

Misschien is de prijs aan uw aandacht ontsnapt. Daarom laten we het alsnog weten aan ieder die het maar horen wil. Dank aan met name Annie, Diny en Ine, die de kar hier altijd in getrokken hebben. Op woensdag 14 juli hebben we dit op bescheiden wijze gevierd met de groep wandelaars en rolstoelers.
Vrijwilligers proficiat!

Graag blijven we rolwandelen en graag blijf ik – vanuit de kerk – meetrekken op jullie tocht.


Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker parochie H. Kruis

 

Meest recente berichten