De Parochie

Algemeen - publicatie: 09 februari 2021

Vastenactie 2021

Wie kennis vergaart heeft veel te delen
Wie een ambacht leert kan iets doorgeven
Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen …

Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of haar te leren volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!

Siluyele (23)Vastenactie heeft er dit jaar voor gekozen door te gaan met het thema van vorig jaar: ‘Werken aan je toekomst’. Op woensdag 17 februari – Aswoensdag – gaat de vasten officieel van start en daarmee ook Vastenactie 2021.
Projecten rond beroepsonderwijs en ondernemerschap kunnen worden ondersteund met het geld, dat wij tijdens de vasten inzamelen. Daarmee draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030, te weten goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Opnieuw ontmoeten we Patrick Siluyele (23), die werd opgevoed in een weeshuis in Zambia, waar hij een opleiding kon volgen. Tegenwoordig geeft hij naailes aan gehandicapten.

I.v.m. de coronamaatregelen vragen we u geld over te maken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Geeft u liever geld voor noodhulp, omdat corona juist ook de allerzwaksten in Afrika treft, dan kunt u op hetzelfde rekeningnummer geld overmaken o.v.v. ‘corona noodhulp’. Alle steun voor de kwetsbare gemeenschappen is welkom!
Vastenactie draagt naast de traditionele actie ideeën aan om zelf op een alternatieve manier de vastentijd te beleven. Twee ideeën willen wij u graag doorgeven: Thuis wandelen door Afrika (voor degenen, die zin hebben in een flinke uitdaging) en een kleinschaliger pelgrimstocht.

Van harte bij u aanbevolen.

Diaconaal betrokkenen parochies H. Kruis en H. Lebuinus en Lonneke Gunnink – v.d. Berg

Meest recente berichten