De Parochie

Algemeen - publicatie: 24 november 2020

Een groet vanuit de PCI Heilig Kruis

Parochiële Caritas Instelling van het Heilig Kruis

Een groet vanuit de PCI H. Kruis

We zijn gekomen aan het eind van een vreemd jaar. Het COVID-19-virus heeft onze samenleving veranderd. We kunnen niet zo met elkaar omgaan als we gewend waren. Maar verdriet, blijdschap, wel en wee willen we wel graag met elkaar blijven delen. Helaas moet dat nu op afstand, maar dat wil niet zeggen, dat we minder betrokken zijn.
Vanuit onze kerkelijke gemeenschap zijn we vanouds gewend aandacht te geven waar dat nodig is. Enthousiaste vrijwilligers die de kerk een warm hart toe dragen, doen hun werkzaamheden op een andere manier. We hopen dat iedereen die wel wat van die aandacht kan gebruiken, in de vorm van contact of in de vorm van een financiële bijdrage, de PCI weet te vinden.

We hopen ook, dat u ons blijft steunen, zoals altijd. Dit jaar kan er met Kerstmis geen deurcollecte zijn, omdat de vieringen alleen via de digitale weg plaatsvinden. Wel kunt u uw waardering voor het werk van de PCI ondersteunen door een bijdrage te storten op NL 44 RABO 0169 2755 15.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Zalig Kerstmis en een heel goed en vooral gezond 2021.
Gerard Daggenvoorde, Henk Holtmaat en Bennie Bosman, PCI-bestuur en pastoraal werker Lonneke Gunnink

 

Meest recente berichten