De Parochie

Algemeen - publicatie: 09 november 2020

VRIJWILLIGERS BEDANKT !!!

BEDANKT - VRIJWILLIGERS - BEDANKT

Het coronavirus heeft in de afgelopen maanden het samen kerk zijn behoorlijk op zijn kop gezet.
Met name het fysiek samen vieren in het vertrouwde kerkgebouw is sinds maart 2020 slechts met een beperkt aantal parochianen mogelijk. En alhoewel in de zomermaanden er even een lichte versoepeling was van de maatregelen is het aantal parochianen dat op dit moment in de kerk kan deelnemen aan de vieringen weer beperkt tot 30 personen.
Gelukkig hebben we tegenwoordig de mogelijkheid door middel van livestreams van vieringen ook mensen vanuit huis te laten meevieren.

Dit alles heeft veel gevraagd en vraagt nog steeds van vele vrijwilligers een grote inzet om alles veilig en corona-proof te laten verlopen. Te denken valt hierbij aan de vrijwilligers die belast zijn met het reserveren en registreren van kerkbezoekers, mensen die aan de deur de parochianen verwelkomen en toezien op een goede plaatstoewijzing, de kosters en andere vrijwilligers die alles in de kerk corona-proof hebben moeten maken en houden met kuchschermen, zichtbare aanwijzingen (pijlen) e.d.
Maar ook de koorzangers/cantores, misdienaars, lectoren/lectrices en vele andere betrokkenen hebben de afgelopen maanden een extra prestatie moeten leveren.

Wij willen al die betrokken parochianen die zich op welke manier dan ook wekelijks of incidenteel hebben ingezet en nog inzetten om ons geloof te kunnen vieren heel hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet was en is het niet mogelijk om toch steeds weer samen te komen.

Onze GROTE dank daarvoor!!!!!!

Pastoraal Team en Bestuur parochie Heilig Kruis

 

 

 

Meest recente berichten