De Parochie

Algemeen - publicatie: 27 oktober 2020

Eerste Communie en Vormsel in de H. Kruisparochie

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN DE H. KRUISPAROCHIE VOORLOPIG DIGITAAL!!!
De parochie H. Kruis heeft het besluit genomen de voorbereiding voor Eerste Communie en Vormsel niet meer door de scholen te laten gebeuren, maar volledig door de parochie. Daarover heeft u al eerder kunnen lezen. We blijven echter zeer met de scholen verbonden, maar daarvoor zijn nog allerlei andere duurzame mogelijkheden te onderzoeken!

Hoe gaan we verder met de sacramentenvoorbereiding?
We hadden een prachtig plan met gezinszondagen: een maandelijks gezinsviering met aansluitend catechese voor alle leeftijdsgroepen, waarin Eerste Communie en Vormselvoorbereiding verweven zit.

Door de nieuwste Corona-maatregelen moeten we dat plan wijzigen. We gaan het voorlopig op een bijzondere manier aanpakken: Digitaal!!

• De ouders van de kinderen die voor Eerste Communie of Vormsel in aanmerking komen ontvangen zoveel mogelijk een uitnodiging voor aanmelding via school.
• U kunt zich ook aanmelden via gezinszondag@parochieheiligkruis.nl
• Voorlopig mogen we niet met grote groepen samen komen. Daarom krijgen ouders, nadat zij zich hebben aangemeld, iedere maand een programma met een stukje van de voorbereiding van Eerste Communie of Vormsel op de mail. Zij kunnen dan met hun kind steeds stapsgewijs de voorbereiding thuis samen doen. Digitale aanpak dus!
Ook de andere gezinsleden kunnen meedoen!!
• De eerste toezending is in december 2020. Daarom is het van belang dat u zich “snel” opgeeft via gezinszondag@parochieheiligkruis.nl
• Vermeld u bij de aanmelding: Eerste Communie óf Vormsel, naam en geboortedatum van uw kind.
• Tussendoor met het gezin een keer een viering in één van onze kerken meemaken, (hetgeen wij van harte aanbevelen)? Van harte welkom!!! Aanmelding voor een viering met het reserveringssysteem, op onze website : www.parochieheiligkruis.nl
• Zodra we weer met meer volwassenen mogen samen komen passen we de voorbereidingen aan. Daarvan wordt u (als aangemelde) op de hoogte gesteld gedurende het voorbereidingsprogramma.
• De Eerste Communieviering staat voorlopig gepland op 13 juni 2021 in de H. Kruisverheffing in Raalte.
De Vormselviering staat voorlopig gepland op 26/27 juni 2021 in de H. Kruisverheffing in Raalte.
• De samenwerking met de scholen van Raalte is ons dierbaar en die houden we ook zeker in stand! De inhoudelijke catechese wordt nu echter zoveel mogelijk vanuit de parochie gegeven.
• Dit aanbod geldt in ieder geval voor de kinderen van Broekland, Raalte, Mariënheem, Nieuw Heeten en Holten en verder voor alle gezinnen uit andere dorpen die daar belangstelling voor hebben.
• Opgave dus bij: gezinszondag@parochieheiligkruis.nl

Priester-pastor Gauthier de Bekker
Pastoraal werkster Clazien Broekhoff (nog werkzaam tot 31-12-2020)

Meest recente berichten