De Parochie

Algemeen - 13 oktober 2020

Eerste Communie en Vormsel in de H. Kruisparochie

Eerste Communie en Vormsel in de H. Kruisparochie doen? Ja, dat kan!!

En daarvoor hebben we een heel plan ontwikkeld wat we graag aan u voorleggen.
Een plan waarvan wij geloven dat het een prachtige bijdrage kan leveren aan de geloofsontwikkeling van het hele gezin, waar gezelligheid, ontmoeting, spel en verdieping hand in hand gaan.

We leggen het uit:
Vanwege corona zijn veel voorbereidingen op Eerste Communie en H. Vormsel vorig jaar gestopt, op een enkele plek na. Heel jammer, dat moeten we allemaal inhalen. En daar komen de kinderen van het komend jaar bij.

Tot nu toe gebeurde de voorbereiding op school, maar we horen dat het voor scholen lastig is het ingepast te krijgen in hun volle lesprogramma. Soms doet ook maar een klein deel van de klas daadwerkelijk EHC of Vormsel en dan legt het een te groot beslag op de hele groep.
Ook een aantal werkgroepen van EHC en Vormsel hebben al aangegeven het nu al niet meer te trekken, omdat ze er geen nieuwe mensen bij vinden…..
Bovendien hebben we in de loop van de komende jaren te maken met kerksluitingen.
We gaan dus een andere weg inslaan.

Vanaf nu gebeurt de voorbereiding niet meer vanuit de school maar vanuit de parochie, centraal vanuit Raalte, o.a. om krachten te bundelen. In en rondom de H. Kruisverheffing.
De voorbereiding heeft de vorm van gezinszondagen, iedere 2e zondag vd maand.
10.30u gezinsviering, waarin kinderen uitdrukkelijk betrokken worden
11.30u maaltijd en even lekker kletsen, rennen, en ontmoeten
12.00u catechese voor verschillende leeftijdsgroepen met spelletjes, liedjes, verhalen en uitdagingen een belangrijke rol spelen! Dus: het hele gezin mag deelnemen aan deze ochtend!! De voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel zit verweven in de catecheses. Ook de ouders vormen een eigen groep. Er is bovendien een crèche voor de allerkleinsten.
12.55u centrale afsluiting

De Eerste H. Communie staat voorlopig gepland op 13 juni 2021 in de H. Kruisverheffing te Raalte.
De Vormselviering staat voorlopig gepland op 26/27 juni 2021 in de H. Kruisverheffing in Raalte.

De ouders ontvangen een brief via de werkgroepen of scholen.

Een hele omschakeling, maar wij hopen hiermee een goed, inhoudelijk aanbod te doen, waarbij er voor elk wat wils is en waarin we door ontmoeting, gezelligheid en verbinding aan de geloofsverdieping van de kinderen een hele mooie bijdrage kunnen leveren.

Meer info en aanmelding:
gezinszondag@heiligkruis.nl
ehc@parochieheiligkruis.nl
vormsel@parochieheiligkruis.nl

Namens het pastoraal team
Gauthier de Bekker en Clazien Broekhoff

 

Meest recente berichten