De Parochie

Algemeen - 01 oktober 2020

1 november 2020 - Vertrek pastoraal werkster Evelien Reeuwijk

Beste parochianen,

Zoals u waarschijnlijk al gehoord of gelezen heeft, ga ik onverwacht snel onze parochie   verlaten. Vanaf 1 november aanstaande treed ik in dienst bij de Dienst Justitiële Instellingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kort gezegd word ik geestelijk verzorger in de gevangenis in Lelystad.

In Matteus 25 wordt ons gevraagd om te zien naar ‘de onaanzienlijksten van mijn broeders en zuster’, ‘om de gevangenen te bezoeken’. Het is pastoraat zoals ik ook in de parochie heb gedaan, maar toch ook weer heel anders. Ik vind het een uitdaging die ik graag wil aannemen.

Voor de parochie is het natuurlijk niet fijn dat er weer een pastoraal werker vertrekt. Zeker nu ook Clazien Broekhoff in december aanstaande vertrekt en Harry Bloo net in mei afscheid heeft genomen. Het pastoraal team levert daarmee in een jaar behoorlijk in. Niet voor niets zijn we al enige tijd bezig met het ‘project’ 2025, onze visie op de toekomst van onze parochie in het jaar 2025. Eén van de redenen daarvoor is ook de afname van pastorale krachten, naast de terugloop van kerkbezoek, de toenemende (werk)druk op de vrijwilligers en de dalende financiële opbrengsten in onze parochie. Het idee van de parochiekerk staat daarin centraal en zal, naar de toekomst toe, de mogelijkheid geven om ons geloof te blijven uitdragen, beleven en ervaren. We gaan bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap voor de gehele parochie Heilig Kruis of Heilige Lebiunus. Dat vergt natuurlijk tijd. Keulen en Aken zijn immers ook niet op één dag gebouwd. Maar in tijd en met elkaar komt het vast goed.

Ik wens u daarom alle goeds en heb er vertrouwen in dat in de kracht van de Heilige Geest en onder de capabele leiding van het pastoraal team en het bestuur, met de inzet van de betrokken parochianen en alle vrijwilligers het heus gaat lukken.

Hartelijk groet en wellicht tot ziens, 

Evelien Reeuwijk

Meest recente berichten