De Parochie

Algemeen - 29 september 2020

Wereldmissiemaand

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. In samenwerking met Missio Aken steunt Missio Nederland in de Wereldmissiemaand in het bijzonder twee projecten in West-Afrika.
Het eerste project steunt Zuster Marie Catherine Kingbo in Niger in haar strijd tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De mannen proberen meestal via illegale wegen het land te verlaten om ergens anders werk te vinden. De vrouwen blijven achter en doen hun best om voor de kinderen te zorgen. Omdat het niet voldoende zal zijn alleen het risico op infectie in te dammen, heeft zuster Marie Catherine een project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van zeep verbindt met levenshulp. “Onze opdracht is de dienst aan de armen. Zelfs wanneer het moeilijk wordt, zijn wij bereid om voorop te gaan.”, aldus zuster Marie Catherine Kingbo
Het tweede project steunt bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria. In en bij zijn kerk herbergt hij inmiddels meer dan 150 verdreven gezinnen. Onder zeer eenvoudige omstandigheden, al zes jaar lang. Slechts dekens zorgen voor een beetje privésfeer. De mensen zijn tot nietsdoen veroordeeld. Zonder uitzicht op verandering. Want wie het waagt naar zijn dorp terug te gaan, riskeert zijn leven. De terroristen van Boko Haram vermoorden mannen en zonen voor de ogen van de vrouwen en dochters. Bisschop Stephen weet dat de gevluchte families een veilige toekomst nodig hebben. Samen met hen heeft hij overlegd. De kerk heeft land, een stuk grond. Daarop moeten nu kleine huizen gebouwd worden. “De hulp aan vluchtelingen moet nu overgaan in een fase van integratie.” , aldus bisschop Stephen Mamza
Help mee aan de verbetering van de levens van vrouwen en meisjes in Maradi en aan de bouw van een school en een kapel, waardoor vluchtelingen een nieuw houvast in hun leven krijgen.
Stort uw bijdrage op:
NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag

 

Meest recente berichten