De Parochie

Algemeen - 29 september 2020

Stage Richard Meijer

Mijn naam is Richard Meijer, ik mag het komende studiejaar 2020 - 2021 stage lopen in de parochies H.Lebuinus en Heilig Kruis. Ik ben één van de studenten van de diaken opleiding van het Ariënsinstituut van het aartsbisdom Utrecht. 47 Jaar geleden ben ik geboren in het Noord Groningse Bedum. Na wat omzwervingen tijdens mijn studie en eerste banen ben ik op de grens van Salland en het Vechtdal gaan wonen. Ik woon samen met mijn echtgenote en hondje in Hoonhorst. Hoonhorst is één van de 11 locaties van de Emmanuel parochie.

Veiligheidsregio IJsselland is mijn werkgever. Op de afdeling beheer en techniek beheer ik de communicatie apparatuur en houd mij bezig met storingen in de elektronica die mijn brandweer collega’s gebruiken. Naast deze werkzaamheden ben ik één van de voorlichters die de media te woord staat bij inzet van de brandweer. Bij een inzet waar overleg en afstemming tussen de ambulancedienst, politie en brandweer nodig is, adviseer ik over alle communicatie aspecten die op dat moment van belang zijn voor de bestrijding van een incident.

In de vrije tijd die overblijft naast de studie, mag ik graag wandelen, landschappen fotograferen, de Friese Waddeneilanden bezoeken en pelgrimeren in bijvoorbeeld Lourdes. Blij word ik van ontmoetingen met mensen met wie ik in gesprek mag raken.

In 2018 ben ik gestart met de opleiding in Utrecht. Voordat ik in Utrecht startte heb ik enkele jaren gestudeerd aan het Bonifatius Instituut in Vogelenzang waar het Aartsbisdom mee heeft samengewerkt. 18 januari 2020 was het voor mij een feestelijke dag, ik mocht de Admissio ontvangen van hulpbisschop Hoogenboom. Dit betekent dat Kardinaal Eijk mij en mijn drie medestudenten heeft aanvaard als wijdingskandidaat. Zaterdag 12 september 2020 heb ik mijn aanstelling als lector ontvangen. Dit is de tweede van de drie stappen op weg naar de wijding als onbezoldigd permanent diaken. Dit betekent dat ik in de toekomst mij als vrijwilliger zal inzetten voor het dienstwerk in de Kerk.

Ik ben begonnen aan mijn laatste studiejaar. Dat staat in het teken van de stage die ik mag gaan lopen in uw parochie. Ik zie er naar uit mij te mogen inzetten in mijn stage parochies. Dankbaar ben ik dat Lonneke Gunnink en Marc Brinkhuis mij begeleiden. Ik mocht hen eerder ontmoeten op weg om passende antwoorden te vinden bij mijn roeping.

Ik realiseer mij dat ik in een bijzondere tijd stage mag lopen, waarin we te maken hebben met beperkingen en regels door het Coronavirus. Barmhartigheid laat zich niet stoppen door het Coronavirus, barmhartigheid is nu soms meer dan nodig op plaatsen en momenten die niet altijd vanzelfsprekend zijn. Ik wil afsluiten met de woorden die ik al regelmatig heb mogen horen van andere geestelijken "We moeten afstand houden, dit betekent niet dat we afstandelijk hoeven te zijn”.

Graag tot ziens en een hartelijke groet,

Richard Meijer

 

Meest recente berichten